Våre garantier

Våre garantier

Det kan være vanskelig å få tak i gode håndverkere som man kan stole på. Hvem skal jeg velge? Hvordan tar jeg kontakt? Kan jeg være sikker på at jeg betaler riktig pris? Hvordan er kvaliteten på arbeidet? Dette er noen av de spørsmål vi vet at kunder stiller når de har behov for håndverkere for å løse et oppdrag.

07365.no har derfor satt seg som mål å samle kvalitetshåndverker som er: Lett å få tak i, gir riktig pris på oppdraget, utfører oppdraget i henhold til norsk standard, og gir garanti på arbeidet i henhold til norsk lov. Vi er så sikre på dette at vi gir følgende garantier:

  • Bekreftelse på mottatt ordre og oppstartstidspunkt.
  • Hurtig og profesjonell assistanse av sertifiserte fagfolk
  • Egen prosjektleder som følger opp og planlegger arbeidet
  • Løpende oppdatering om fremdrift på e-post og sms
  • Garanti på utført arbeid

 

Vi jobber lokalt og har god kjennskap til leverandører i ditt nærområde, og har mulighet til å sjekke referanser, renomme og eierstruktur. Dette gjør at vi kan anbefale kvalitetsleverandører i ditt nærområde. 07365.no velger ut leverandører med god økonomi, gode referanser og alle nødvendige godkjenninger i det norske markedet. Les om våre bedrifter.

Vi anbefaler gjerne at du innhenter flere tilbud slik at du kan sammenligne med tilbud fra våre leverandører. Vi kan ikke garantere at vi er billigst, men vi garanterer at du betaler rett pris og at arbeidet vil bli utført til rett tid med høy kvalitet.